Nhận được hàng của shop rồi na, đúng thiệt hàng chính hãng hãng rồi, shop rất quy tính, đã vậy còn có thêm quà nữa, sẽ ủng hộ dài dài