Sản phẩm rất tốt cho da, mình đã sử dụng và thấy thật sự hiệu quả