Nếu mình mua con này có gửi lên lai châu đươc k ạ?