[Bình Luận] Danh sách cách viết khác nhau giữa tiếng Anh-Anh và tiếng Anh-Mỹ.

Danh sách gần như đầy đủ các từ viết khác nhau trong tiếng Anh-Anh và tiếng Anh-Mỹ. Xem chi tiết: Cách viết chính tả trong tiếng Anh-Anh và tiếng Anh-Mỹ?   Tiếng Anh-Anh Tiếng Anh-Mỹ accessorise accessorised accessorises accessorising acclimatisation acclimatise acclimatised acclimatises acclimatising accoutrements aeon aeons aerogramme aerogrammes aeroplane aeroplanes aesthete aesthetes aesthetic aesthetically aesthetics aetiology ageing
Chủ đề được quản lý bởi : Công Ty Cổ Phần Mua Bán Nhanh
Liên kết : https://academy.muabannhanh.com/danh-sach-cach-viet-khac-nhau-giua-tieng-anh-anh-va-tieng-anh-my-652.html


None

0

18

0
Sắp xếp theo