Mình đang có khack nhu cầu loại xe faw 8 tấn thùng 7.9m bên bạn có không