Tôi muôn bán xe mec c230 đời 2008 đăng ky năm 2009.chinh chủ sử dụng.gia thỏa thuận.sdt 0912216262.