Cho mình hỏi cả thuế nữa là bao nhieu , cho nợ 80% xe thì thanh toán trước bao nhieu và mỗi tháng trả bao nhieu