Mình muốn đặt dù từ 5-10 cái
Có in logo tên khách sạn và địa chỉ
Bên mình có thể báo giá và liên lạc mình qua sdt 0934635008 tks