Tôi cũng có xem clip xuyên tạc Cô Ngân về quê rình rang, nhưng ngày hôm đó cô Ngân đang họp ở Hà Nội. Cũng rất nhiều người đã reply và đính chính ngay sự việc đó. Phạt thật nặng cái tội câu like. Một loại tội danh mạng xã hội sống ảo :(