Lưỡi dao thép gió 2x16x200
Lưỡi dao tiện phá YG6
Lưỡi dao tiện ren ngoài hợp kim YG6
Lưỡi dao tiện ren trong hợp kim YG6
Cây dao cắt thép gió máy tiên(cả cây cả dao)
Gửi báo giá cho mình với nhé!hapham60xuandieu@gmail.com.
Thanks!