Trang muasamnhanh chuối thật là chuối, đặt hàng quá 24 tiếng mà vẫn không có bất cứ sự phản hồi nào là sao ta????