Sao máy tôi mới mua không lọc được mùi và khói nhang,vậy liệu máy có tạo ra ion âm thật không ,làm thế nào để biết máy có tạo ra ion âm