công ty này bạn Vũ nhiệt tình tư vấn, tường đứng nhà mình bây giờ vẫn ổn ko có gì đáng phàn nàn