Mình nhận được son số 3 rồi nha.. Màu ok lắm.. Chất lượng đúng chính hãng,.. Duyệt