Mình xài được 2 tuần, trộm vía.. Mụn bọc giảm rõ luôn