Mới xài có tuần, thấy mi nhỏ lon ton ở đâu nhú lên.. Có vẻ như mọc thêm, ok lắm nha shop