Dao như hình, nhỏ gọn, cầm chắc tay thích hợp đi du lịch rừng núi. chưa dùng tới nhưng đánh giá sơ bộ chắc bền :)