Hỏi, thuốc trị nấm Ridomil gói 100g phun bao thùng?