Chúc bạn sớm bán được máy. chứ nói thật trước mình có mua máy ở Quang Đức 1 lần mà sợ tới già, máy giá cao hơn nơi khác mà dịch vụ chăm sóc khách hàng với NV không nhiệt tình