Grand i10 đẹp, gọn quá, hay do chủ topic chụp hình tốt ta. Mẫu này mua cho bà xã đi làm chắc tốt.