sđt: 0907471438
Địa chỉ: 412, Mỹ Hưng, Mỹ Phong, Mỹ Tho. Tiền Giang
số lượng: 2 cái