Thanh nhựa EURO giá như thế nào?
báo giá qua 0935.976.718