Công nhận Navara là ông vua bán tải thiệt, hầm hố chẳng kém Hilux, đẳng cấp bán tải đánh giá cao Navara và Hilux.