Những núm cho gà uống rất là tốt.tiết kiệm nhân công và thời gian rất nhiều và có nước sạch cho gà uống liên tục