Sản phẩm còn không shop, mình ghé shop xem hàng được không