hiện tại tôi đang cần 100 tấn mì lát, đóng gói bao 50kg, giao ra cảng sài gòn, bạn vui lòng báo giá qua mail: "phongthumua@sovimexco.com"