Nhà tôi đang có nhiều giông cỏ va06.bạn nào lấy thì liên hệ tôi nhá 01659950265