bạn ơi cái này còn k bạn, m mua đi bán lại nên bạn để rẻ cho m nha