hiện tại đã có showrom tại 217 trường chinh,khách hàng có thể qua xem trực tiếp