Xem thêm thông tin chi tiết- chương trình khuyến mãi tại website: http://mitsubishicaudien.net/san-pham/gia-xe-mitsubishi-attrage/