Bạn gửi thông tin cho mình qua mail này nhé: b.phuongv@gmail.com.
Cảm ơn!