a ơi còn hàng kg anh
e ở quang trung phường 10 e sẽ đến mua trực tiếp dc kg anh