chưa có bằng lái ô tô có học được nghề này không bác ợi?