Bạn cho mình hỏi, nếu đặt mua thìa Giao hàng trong bao lâu, chính sách bảo hành như thế nào? Cám ơn