Hôm qua tôi mới mua sản phẩm này nói là có dịp tri an khách hàng giá 1.850 tạng chảo đa nang vậy đúng hay dã mạo ạ. Tôi ở gia lai