Minh ở thanh hoá minh muốn tim hiểu ve xe fortuner b co the tu vấn cho minh dc k