sao lại cần thêm case máy tính vật b,mình tưởng máy tính tiền cảm ứng goodm tích hợp cả cpu rồi