Mọi chi tiết về chương trình khuyến mãi cùng như các chính sách ưu đãi cho khách hàng ký trong tháng 5 ạ
http://nissan-vinh.com.vn/xe/nissan-xtrail-khuyen-mai-len-toi-100-trieu-dong-cho-khach-hang-ky-trong-thang-5/