Em làm dịch vụ công chứng hợp đồng, sang tên... Nếu bên a có nhu cầu thì liên hệ e nhé. Tell 0965598082