Có thắc mắc j về sp các bạn cứ để lại tin nhắn mình sẽ giải đáp thêm nhé