cây như cây trong hình cuối là bao nhiêu tiền hả shop