Em muốn mua bột này thì phải làm sao ạ? Giá 1kg bao nhiêu ạ?