Điện trở vòng ốp 350W phi 40 x 30mm giá thế nào bạn