Nên tham khảo xe bán tải nhiều tính năng nổi trội hơn nhiều đó lầ Chevrolet colorado 2017 tại đây http://otoquangbinhquangtrihuechevrolet.blogspot.com/2017/04/so-sánh-các-xe-bán-tải.html