Mình mới xài được gần 1 tháng này rồi, giảm rõ vet nam luôn nha,hay thiệt do