E muốn làm đại lý phân phối thuốc arifos 400.bên cty có nhu cầu phân phối hk z ak