em cần shop tư vấn về kem cydo gặp tn liên hệ em nhé 01299625299 , e lien hệ shop nhưng k đc