Dư nên cần bán, lúc mua 3 triệu 390, máy còn khá mới, ae nào cần liên hệ nhé giá bán lại 1 triệu 300 nha,