Giá Ford Explorer 2017 mới 625.000.000VND đúng vậy không?