Pin và dock của sky a890s là hàng cũ hay mới vậy shops nếu mua có giao hàng bình dương không